Đã vào nhà nghỉ thì chỉ có địt nhau thôi

  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom + Views: 33,688

    Đã vào nhà nghỉ thì chỉ có địt nhau thôi - Các bạn đã bao giờ đưa người yêu vào nhà nghỉ mà chỉ để nghỉ ngơi chưa, mình tin chắc chả có thằng đàn ông nào lại như vậy đâu. Nếu vào nhà nghỉ mà chỉ để nghỉ thì sớm muộn em cũng bỏ các bạn theo thằng khác mà thôi! Mà các em gái cũng vậy, một khi đã đồng ý vào nhỉ nghỉ với các bạn rồi là cũng đã xác định cho các bạn địt rồi đấy!